Nederland United States Italia España Europe Danmark Polska France Österreich Schweiz Deutschland België United Kingdom

Takfallsskydd

»
»

Takfallsskydd

Att arbeta säkert på höjden är ett val

Nederländerna är känt för sina många regler. Reglerna för att förebygga fallrisk finns i arbetsvillkorsförordningen. I kapitel 3 i denna förordning behandlas arbetsplatsernas organisation. Om du som bygg- eller gör-det-själv-företag ännu inte har personalföreskrifter kan Arbetsvillkorsförordningen vara en bra inspirationskälla. Till exempel ska arbetsplatsen vara ren och snygg. Artikel 3.16 i förordningen fokuserar specifikt på att förebygga fallrisken. Artikeln föreslår ett antal lösningar och faciliteter för att förse arbetsplatser med staket. Om detta inte är (tillräckligt) möjligt erbjuds möjligheten att arbeta med nät eller i koppel, varvid – om möjligt – kollektivt skydd bör väljas framför individuellt skydd.

VILKA fallskydd?

Om du måste arbeta på en höjd av 2,5 meter eller högre måste du vidta åtgärder i förväg för att förhindra fallrisken. Det finns flera sätt att uppnå detta. I praktiken används till exempel kollektiva fallskydd som ställningar, fallnät och stängsel som takkantsskydd. Fördelen med dessa fallskyddssystem är att ingen individuell fallskyddsutrustning (PPE) krävs vid korrekt användning. Personlig skyddsutrustning för arbete på höjden består av tre huvudkomponenter; selen, en lämplig förankringspunkt och givetvis rätt anslutningssätt mellan säkerhetsselen och förankringspunkten.

När man oftare arbetar på höjden på samma plats är en permanent lösning självklar. Men alla situationer lämpar sig inte för detta och ett korrekt, väl övervägt val måste göras för varje situation. Detta val måste sedan registreras i en RI&E (riskinventering).

Spela videoklipp

tillfälligt kollektivt fallskydd rSS

RSS Roofs takkantsskydd för sluttande och platta tak är båda kollektiva fallskydd som uppfyller högsta klassificering enligt EN 13374 standarden. Med korrekt applicering av detta takkantsskydd kan du arbeta säkert utan personlig skyddsutrustning.

sv_SESvenska

Har du några frågor?

Kontakta våra återförsäljare