Nederland United States Italia España Europe Danmark Polska France Österreich Schweiz Deutschland België United Kingdom

FAQ & KUNSKAPSBANK

»

Vanliga frågor

FAQ & Wiki kunskapsbas för takkantsskydd

Du kan hitta mycket information om takkantsskydd genom vår kunskapsbas. Vi svarar också på vanliga frågor om våra system här. I vår kunskapsbas kan du även hitta diverse relaterad information om lagar och förordningar, manualer, instruktionsfilmer mm och vi informerar dig om alla möjliga ärenden som rör fallskydd.

FAQ
sluttande tak

Detta bör alltid bedömas på plats. En bra ränna är en zinklåda eller mastränna med tillräckligt med rännfästen (var 60:e cm och fast i friskt trä). En ränna av plast eller aluminium är ingen bra ränna. Lösningen för detta är RSS-bottenplattan eller en annan lösning än RSS-systemet.

Det är också viktigt att antilyftanordningen (den röda kroken på stolpen) kan fastna bakom en kant, så att systemet sitter ordentligt fast.

Vid vanliga tillfällen, ja. Lagen föreskriver att åtgärder ska vidtas mot att falla från 2,5 ståhöjd. Så även när vi bygger vårt system. Du kan självklart även bygga systemet med körsbärsplockare eller hiss.

För detta har RSS ett upprullningsskydd. Fråga din återförsäljare eller RSS för mer information.

Vid vindstyrka 6 bft eller mer måste det sluttande taksystemet rivas.

Precis som ställningar och klätterutrustning ska även ett fallskyddssystem besiktigas årligen. Du kan få detta gjort av RSS eller annan expert.

RSS-Roof-produkterna har designats, producerats och testats med största omsorg. Om systemen används enligt instruktionerna och enligt deras destination gäller en garanti under följande villkor. Läs mer……

När takets lutning är 30 grader eller mer behöver du ett klämfäste per staket. Se vår guide för mer information.

Ja, se vår "Uthyrning"-sida.

Ja. För att applicera systemet på ett platt tak måste det finnas en upphöjd kant på minst 6 cm bakom vilken stolpen kan haka fast. Dessutom måste det finnas en kant för att antilyftanordningen ska haka fast.

RSS-Roof-produkterna har designats, producerats och testats med största omsorg. Om systemen används enligt instruktionerna och enligt deras destination gäller en garanti under följande villkor. Läs mer……

FAQ
PLATT TAK

FAQ
ÖVRIG

För detta, se Arbetsvillkorsförordningen 3.16 Fallrisk: ”Det finns i alla fall fallrisk vid riskökande omständigheter, öppningar i golv eller om det finns risk att falla 2,5 meter eller mer.” I dessa fall måste fallskydd finnas.

Se avsnittet "Wiki arbetar på höjden" nedan. Där kan du hitta mycket information om fallskyddsbestämmelser.

Oh ja! Om du vill veta mer om detta, vänligen kontakta oss.

Detta är allas ansvar. Kunder, arbetsgivare, men också anställda måste göra allt de kan för att kunna arbeta ordentligt och säkert.

Normalt skulle en individ kontakta en av våra återförsäljare direkt. Men om du är missnöjd med deras svar eller har en annan förfrågan som är avsedd specifikt för oss, är du välkommen att kontakta oss genom att klicka på knappen nedan:
Kontakta oss

WIKI-ARBETE PÅ HÖJD

Fallskyddslagar och föreskrifter

En direkt översikt över de viktigaste lagarna och förordningarna från arbetsvillkorslagen? Klicka på knappen nedan för de lagstadgade reglerna för arbete på höjden (Arbetsvillkorsportalen).

Varför arbeta säkert på höjden med fallskydd

Riskerna med att arbeta på höjden underskattas fortfarande regelbundet. En fallolycka inträffar ofta vid en tidpunkt då fallrisken inte beaktas. På relativt låga höjder, som taket på en ladugård, känner vi oss säkrare och är mindre försiktiga. Det är därför obligatoriskt att skydda sig från att falla från 2,5 meters höjd. Ett fall från 'bara' 2,5 meter kan dock leda till allvarliga konsekvenser. 

Vad är kollektiv säkerhet?

Kollektivt fallskydd för arbete på höjden är ett medel för att skärma fallrisken för alla närvarande. Arbetsvillkorslagen kräver ett yrkeshygieniskt förhållningssätt till fallrisken. Kollektiva åtgärder är nästa "steg" i strategin efter källan yrkeshygien strategi.

Ett exempel på kollektivt fallskydd är RSS Takkantsskyddssystem. Detta system är en kollektiv lösning som förhindrar exponering för fallrisker. När RSS-taksystemet väl har installerats är personlig skyddsutrustning inte längre obligatorisk.

åtgärder som ska vidtas på arbetsplatsen

1 vid källan – 2 kollektiva – 3 individuella – 4 personliga

Vad är yrkeshygien strategi?

Arbetsgivare måste skydda anställdas hälsa och säkerhet enligt en yrkeshygienisk strategi. Den yrkeshygieniska strategin är ett hierarkiskt system av riskkontrollåtgärder. Först och främst undersöks källan till problemet. Om inget kan göras åt detta är andra åtgärder möjliga.

Arbetshygienstrategin är följande:

■ Källåtgärder – En arbetsgivare måste först ta bort orsaken till problemet. Det är viktigt att fallrisker beaktas i de preliminära stadierna av bygg- eller renoveringsplaner. I designfasen är det ofta fortfarande möjligt att göra justeringar som annars skulle bli mer komplexa och dyra under implementering eller driftsättning.

■ Kollektiva åtgärder – Om källåtgärder inte ger möjligheter ska arbetsgivaren vidta kollektiva åtgärder för att minska riskerna. Ett exempel är montering av ett kollektivt takkantsskydd.

■ Individuella åtgärder – Om kollektiva åtgärder inte kan eller (ännu) erbjuder en adekvat lösning måste arbetsgivaren vidta individuella åtgärder. Exempel: organisera arbetet på ett sådant sätt att anställda löper mindre risk.

■ Personlig skyddsutrustning – Om de tre översta åtgärderna är ineffektiva måste arbetsgivaren förse den anställde med personlig skyddsutrustning.

Lagar och förordningar enligt arbetsvillkorsförordningen

Lagarna och föreskrifterna i arbetsvillkorsförordningen föreskriver att arbetsgivare och fastighetsägare, såsom HOA, är ansvariga och därför skyldiga att tillhandahålla möjlighet och medel att utföra arbete på höjden på ett säkert sätt. Men den anställde är också delvis ansvarig. Se för detta bl.a 3 § i arbetsvillkorsförordningen.

De preferens enligt arbetsvillkorsförordningen går till kollektiv säkerhet. Individuellt fallskydd får endast väljas under strikta villkor.

Vår dokumentation sidan innehåller alla manualer. Där hittar du även besiktningsblanketter och liknande. Dessa dokument är viktiga för en säker konstruktion av våra kollektiva fallskyddssystem!

sv_SESvenska

Skicka din fråga till:

Har du några frågor?

Kontakta våra återförsäljare