Nederland United States Italia España Europe Danmark Polska France Österreich Schweiz Deutschland België United Kingdom

Basplatta

»
»

Basplatta

RSS Takbottenplatta Förlängning för sluttande tak

Perfekt för kollektivt skydd på sluttande tak

Innan det tillfälliga takkantsskyddet från RSS Roof monteras är det viktigt att se till att rännan är tillräckligt stark. RSS Safety Foot Plate möjliggör användning av RSS-systemet även med icke-bärande takkantkonstruktioner och hängrännor, säkert fastskruvade på den bärande takkonstruktionen.

RSS-takfotplattan fungerar som en ytterligare effektiv fallskyddsåtgärd vid otillräcklig bärförmåga hos rännan på sluttande tak. Den är utformad som ett komplement till RSS-takets fallskyddssystem för sluttande tak och kan användas som ett separat tillbehör tillsammans med stående (101-EU) för sluttande tak.

Fördelar

■ Förbättrad rännstyrka för säker installation

■ Möjliggör användning av RSS-system med icke-bärande rännor

■ Säkerställer stabilitet på bärande takkonstruktioner

■ Kompletterar RSS Fallskyddssystem för tak

■ Ökar säkerheten på tak med otillräckligt rännstöd

■ Mångsidigt tillbehör för olika takkonfigurationer

sv_SESvenska

Har du några frågor?

Kontakta våra återförsäljare