Nederland United States Italia España Sverige Danmark Polska France Österreich Schweiz Deutschland Europe United Kingdom

FAQ & KENNISBANK

»

FAQ

FAQ & Wiki kennisbank dakrandbeveiliging

Via onze kennisbank kun je veel informatie vinden omtrent dakrandbeveiliging. Ook geven wij hier antwoord op veel gestelde vragen over onze systemen. Tevens kun je in onze kennisbank diverse gerelateerde informatie vinden over wet- en regelgeving, handleidingen, instructie video’s, etc. en informeren wij je over allerlei zaken rondom valbeveiliging.

FAQ
hellend dak

Dit moet altijd op locatie beoordeeld worden. Een goede goot is een zinken bak of mastgoot met voldoende goot beugels (om de 60 cm en in gezond hout bevestigd). Een kunststof of aluminium goot is geen goede goot. De oplossing hiervoor is de RSS voetplaat of toch een andere oplossing dan het RSS systeem.

Ook is het belangrijk dat de optilbeveiliging (rode haak van de staander) achter een rand kan blijven haken, zodat het systeem goed gezekerd is.

In de regel wel. De wet schrijft voor dat er vanaf 2,5 stahoogte maatregelen getroffen moeten worden tegen vallen. Dus ook bij het opbouwen van ons systeem. Je kunt het systeem natuurlijk ook opbouwen met een hoogwerker of een lift.

Hiervoor heeft RSS een opwaaibeveiliging. Vraag je dealer of RSS om meer informatie.

Bij windkracht 6 bft of meer moet het hellend dak systeem worden afgebroken.

Net als steiger- en klimmateriaal moet ook een valbeveilingsysteem jaarlijks gekeurd worden. Je kunt dit laten doen door RSS of een andere deskundige.

De RSS-Roof-producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Indien de systemen volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt een garantie onder de volgende voorwaarden. Lees verder……

Wanneer de hellingshoek van het dak 30 graden of meer is, heb je per hek één klembeugel nodig. Zie onze handleiding voor meer informatie.

Ja, kijk hiervoor op op onze pagina ‘Verhuur’.

Ja. Om het systeem toe te passen op een plat dak, moet er een opstaande rand van minimaal 6 cm zijn waarachter de staander kan haken. Daarnaast moet er een rand zijn waar de uittilbeveiliging achter kan haken.

De RSS-Roof-producten zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd. Indien de systemen volgens de instructies en naar zijn bestemming wordt gebruikt, geldt een garantie onder de volgende voorwaarden. Lees verder……

FAQ
PLAT DAK

FAQ
OVERIG

Zie hiervoor arbeidsomstandigheden besluit 3.16 valgevaar: ‘Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.’ In deze gevallen moet er valbeveiliging aanwezig zijn.

Zie hiervoor onderstaand de rubriek “Wiki werken op hoogte”. Daar kun je veel informatie over de regelgeving omtrent valbeveiliging vinden.

Jazeker! Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met ons.

Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Opdrachtgevers, werkgevers, maar ook werknemers moeten er alles aan doen om goed voorbereid en veilig te werk te kunnen gaan.

Normaal gesproken neemt iemand rechtstreeks contact op met een van onze dealers. Als u echter niet tevreden bent met hun antwoord of als u een andere vraag heeft die specifiek voor ons bedoeld is, neem dan gerust contact met ons op door op de onderstaande knop te klikken:
Contact

WIKI WERKEN OP HOOGTE

Wet- en regelgeving valbeveiliging

Direct een overzicht van de belangrijkste wetten en regels vanuit de Arbowet? Klik op onderstaande button voor de wettelijk geldende regels voor werken op hoogte (Arboportaal).

Waarom veilig werken op hoogte met valbeveiliging

De risico’s van werken op hoogte worden nog regelmatig onderschat. Een valongeluk gebeurt vaak op een moment dat er niet stilgestaan wordt bij het valgevaar. Op relatief lage hoogtes, bijvoorbeeld het dak van een schuur, voelen we ons veiliger en zijn we minder voorzichtig. Het is dan ook verplicht je vanaf een hoogte van 2,5 meter te beschermen tegen vallen. Een val van ‘maar’ 2,5 meter hoogte kan echter al tot ernstige gevolgen leiden. 

Wat is collectieve beveiliging?

Collectieve valbeveiliging voor werken op hoogte is een middel waarbij voor alle aanwezigen het valgevaar wordt afschermt. De Arbowet vereist een arbeidshygiënische aanpak van valgevaar. Collectieve maatregelen zijn na de bronaanpak de eerst volgende ‘trede’ in de arbeidshygiënische strategie.

Een voorbeeld van collectieve valbeveiliging is RSS Roof dakrandbeveiliging systemen. Dit systeem is een collectieve oplossing, die blootstelling aan valgevaar voorkomt. Zodra het RSS Roof systeem is opgebouwd, zijn PBM’s niet meer verplicht.

te nemen maatregelen arbeidsveiligheid

1 bij de bron – 2 collectief – 3 individueel – 4 persoonlijk

Wat is arbeidshygiënische strategie?

Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

De arbeidshygiënische strategie ziet er als volgt uit:

■ Bronmaatregelen – Een werkgever moet eerst de oorzaak van het probleem wegnemen. Het is belangrijk dat in het voortraject van (ver)bouwplannen rekening gehouden wordt met valrisico’s. In de ontwerpfase is het vaak nog mogelijk om aanpassingen te maken die anders bij uitvoering of ingebruikname complexer en duurder zouden zijn.

■ Collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Een voorbeeld is het plaatsen van een collectieve dakrandbeveiliging.

■ Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Voorbeeld: het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen.

■ Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moet de werkgever de werknemer persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken.

Wet en regelgeving conform Arbeisomstandigheden besluit

De wet- en regelgeving in het arbeidsomstandigheden besluit schrijft voor dat werkgevers en pandeigenaren, zoals VvE’s, verantwoordelijk en dus verplicht zijn de gelegenheid en middelen te bieden om werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen uitvoeren. Maar ook de medewerker is medeverantwoordelijk. Zie hiervoor o.a. artikel 3 van het Arbobesluit.

De voorkeur gaat volgens het Arbobesluit uit naar Collectieve beveiliging.Slechts onder strikte voorwaarden mag er ook gekozen worden voor individuele valbeveiliging.

Ons documentatie pagina bevat alle handleidingen. Ook vindt u daar keuringsformulieren en dergelijke. Deze documenten zijn essentieel voor het veilig bouwen van onze collectieve valbeveiligingssystemen!

nl_BENederlands (België)

Stuur je vraag naar:

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze dealers