Nederland United States Italia España Sverige Europe Polska France Österreich Schweiz Deutschland België United Kingdom

FAQ & VIDENBANK

»

Ofte stillede spørgsmål

FAQ & Wiki vidensbase for tagkantbeskyttelse

Du kan finde en masse information om tagkantbeskyttelse gennem vores vidensbase. Vi besvarer også ofte stillede spørgsmål om vores systemer her. I vores vidensbase kan du også finde diverse relateret information om love og regler, manualer, instruktionsvideoer osv. og vi informerer dig om alle mulige forhold omkring faldsikring.

FAQ
skrånende tag

Dette bør altid vurderes på stedet. En god tagrende er en zinkkasse eller masterende med tilstrækkelige tagrendebeslag (hver 60. cm og fastgjort i sundt træ). En tagrende af plast eller aluminium er ikke en god tagrende. Løsningen til dette er RSS-bundpladen eller en anden løsning end RSS-systemet.

Det er også vigtigt, at anti-løfteanordningen (standerens røde krog) kan komme i klemme bag en kant, så systemet er ordentligt sikret.

I normale lejligheder, ja. Loven foreskriver, at der skal træffes foranstaltninger mod at falde fra 2,5 ståhøjde. Så også når vi bygger vores system. Du kan selvfølgelig også bygge systemet med en kirsebærplukker eller en lift.

Til dette har RSS en vindbeskyttelse. Spørg din forhandler eller RSS for mere information.

Ved vindstyrke 6 bft eller mere skal det skrå tagsystem rives ned.

Ligesom stilladser og klatreudstyr skal et faldsikringssystem også efterses årligt. Du kan få dette gjort af RSS eller en anden ekspert.

RSS-Roof-produkterne er designet, produceret og testet med den største omhu. Hvis systemerne bruges i henhold til instruktionerne og i henhold til deres destination, gælder en garanti under følgende betingelser. Læs mere……

Når tagets hældning er 30 grader eller mere, skal du bruge ét klemmebeslag pr. hegn. Se vores guide for mere information.

Ja, se venligst vores 'Leje'-side.

Ja. For at anvende systemet på et fladt tag skal der være en forhøjet kant på mindst 6 cm, bag hvilken stolpen kan hægte sig. Derudover skal der være en kant for at anti-løfteanordningen kan hægte sig på.

RSS-Roof-produkterne er designet, produceret og testet med den største omhu. Hvis systemerne bruges i henhold til instruktionerne og i henhold til deres destination, gælder en garanti under følgende betingelser. Læs mere……

FAQ
FLADT TAG

FAQ
ANDET

Se herom Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen 3.16 Risiko for at falde: "Der er under alle omstændigheder risiko for at falde under tilstedeværelse af risikoforøgende omstændigheder, åbninger i gulve, eller hvis der er risiko for at falde 2,5 meter eller mere." I disse tilfælde skal faldsikring være til stede.

Se afsnittet "Wiki arbejder i højden" nedenfor. Der kan du finde en masse information om faldsikringsregler.

For helvede ja! Hvis du gerne vil vide mere om dette, så kontakt os venligst.

Dette er alles ansvar. Klienter, arbejdsgivere, men også medarbejdere skal gøre alt, hvad de kan, for at kunne arbejde ordentligt og sikkert.

Normalt vil en person kontakte en af vores forhandlere direkte. Men hvis du er utilfreds med deres svar eller har en anden forespørgsel, der er beregnet specifikt til os, er du velkommen til at kontakte os ved at klikke på knappen nedenfor:
Kontakt os

WIKI-ARBEJDE I HØJDEN

Faldsikringslovgivning og regler

Et direkte overblik over de vigtigste love og regler fra arbejdsvilkårsloven? Klik på knappen herunder for at se de juridisk gældende regler for arbejde i højden (Arbejdsvilkårsportalen).

Hvorfor arbejde sikkert i højden med faldsikring

Risikoen ved at arbejde i højden undervurderes stadig jævnligt. En faldulykke sker ofte på et tidspunkt, hvor risikoen for at falde ikke tages i betragtning. I relativt lave højder, såsom taget på en lade, føler vi os mere sikre og er mindre forsigtige. Det er derfor obligatorisk at beskytte sig mod at falde fra 2,5 meters højde. Et fald fra 'kun' 2,5 meter kan dog få alvorlige konsekvenser. 

Hvad er kollektiv sikkerhed?

Kollektiv faldsikring ved arbejde i højden er et middel, hvorved risikoen for at falde afskærmes for alle tilstedeværende. Arbejdsvilkårsloven kræver en arbejdshygiejnisk tilgang til risikoen for at falde. Kollektive foranstaltninger er det næste 'trin' i efterkildetilgangen erhvervshygiejne strategi.

Et eksempel på kollektiv faldsikring er RSS Tagkantsikringssystemer. Dette system er en kollektiv løsning, der forhindrer udsættelse for faldfare. Når først RSS-tagsystemet er sat op, er PPE ikke længere obligatorisk.

foranstaltninger, der skal træffes på arbejdspladsen

1 ved kilden – 2 kollektive – 3 individuelle – 4 personlige

Hvad er arbejdshygiejne strategi?

Arbejdsgivere skal beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed i henhold til en arbejdshygiejnestrategi. Arbejdshygiejnestrategien er et hierarkisk system af risikokontrolforanstaltninger. Først og fremmest undersøges kilden til problemet. Hvis der ikke kan gøres noget ved dette, er andre tiltag mulige.

Arbejdshygiejnestrategien er som følger:

■ Kildeforanstaltninger – En arbejdsgiver skal først fjerne årsagen til problemet. Det er vigtigt, at der tages højde for faldrisici i de indledende faser af bygge- eller renoveringsplaner. I designfasen er det ofte stadig muligt at foretage justeringer, der ellers ville være mere komplekse og dyre under implementering eller idriftsættelse.

■ Kollektive foranstaltninger – Hvis kildetiltag ikke giver muligheder, skal arbejdsgiveren træffe kollektive foranstaltninger for at reducere risici. Et eksempel er montering af en kollektiv tagkantsikring.

■ Individuelle foranstaltninger – Hvis kollektive foranstaltninger ikke (endnu) kan tilbyde en fyldestgørende løsning, skal arbejdsgiveren træffe individuelle foranstaltninger. Eksempel: tilrettelæg arbejdet på en sådan måde, at medarbejderne løber mindre risiko.

■ Personlige værnemidler – Hvis de tre øverste foranstaltninger er ineffektive, skal arbejdsgiveren forsyne medarbejderen med personlige værnemidler.

Lov og regler i henhold til Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen

Lovene og reglerne i Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen foreskriver, at arbejdsgivere og ejendomsejere, såsom HOA'er, er ansvarlige og derfor forpligtede til at give mulighed og midler til at udføre arbejde i højden sikkert. Men medarbejderen er også delvis ansvarlig. Se hertil bl.a Arbejdsvilkårsbekendtgørelsens artikel 3.

Det præference i henhold til Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen går til kollektiv sikkerhed. Individuel faldsikring må kun vælges under strenge betingelser.

Vores dokumentation siden indeholder alle manualer. Der finder du også kontrolskemaer og lignende. Disse dokumenter er afgørende for sikker konstruktion af vores kollektive faldsikringssystemer!

da_DKDansk

Send dit spørgsmål til:

Har du nogen spørgsmål?

Kontakt vores forhandlere