Nederland United States Italia España Sverige Europe Polska France Österreich Schweiz Deutschland België United Kingdom

Tagfaldssikring

»
»

Tagfaldssikring

At arbejde sikkert i højden er et valg

Holland er kendt for sine mange regler. Reglerne for forebyggelse af faldrisiko er indeholdt i Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen. Kapitel 3 i dette dekret omhandler tilrettelæggelse af arbejdspladser. Hvis du som bygge- eller gør-det-selv-virksomhed endnu ikke har personalebestemmelser, kan Arbejdsvilkårsbekendtgørelsen være en god inspirationskilde. Fx skal arbejdspladsen være ren og pæn. Artikel 3.16 i dekretet fokuserer specifikt på at forebygge risikoen for at falde. Artiklen foreslår en række løsninger og faciliteter til at forsyne arbejdspladser med et hegn. Hvis dette ikke er (tilstrækkeligt) muligt, tilbydes muligheden for at arbejde med net eller i snor, hvorved – om muligt – kollektiv beskyttelse bør vælges frem for individuel beskyttelse.

HVILKEN faldsikring?

Hvis du skal arbejde i 2,5 meters højde eller højere, skal du på forhånd træffe foranstaltninger for at forhindre risikoen for at falde. Der er flere måder at opnå dette på. I praksis anvendes eksempelvis kollektiv faldsikring som stilladser, faldnet og hegn som tagkantsikring. Fordelen ved disse faldsikringssystemer er, at der ikke kræves individuelt faldsikringsudstyr (PPE) ved korrekt brug. Personligt beskyttelsesudstyr til arbejde i højden består af tre hovedkomponenter; selen, et passende forankringspunkt og naturligvis den korrekte forbindelse mellem sikkerhedsselen og forankringspunktet.

Når der arbejdes i højden på samme sted oftere, er en permanent løsning oplagt. Det er dog ikke enhver situation, der egner sig til dette, og der skal træffes et korrekt, velovervejet valg for hver enkelt situation. Dette valg skal så registreres i en RI&E (risikoopgørelse).

Afspil video

midlertidig kollektiv faldsikring rSS

RSS Roofs tagkantsikring til skrå og flade tage er begge kollektiv faldsikring, der opfylder den højeste klassifikation i henhold til EN 13374 standarden. Med den korrekte anvendelse af denne tagkantbeskyttelse kan du arbejde sikkert uden PPE.

da_DKDansk

Har du nogen spørgsmål?

Kontakt vores forhandlere